Lista pluginów na serwer Minecraft 1.15.2 Spigot

Poszukujesz listę pluginów na swój serwer Minecraft w wersji 1.15.2? Poniżej znajdziesz listę sprawdzonych pluginów, z których warto skorzystać przy tworzeniu swojego własnego serwera Minecraft 1.15.2.

AUTHME RELOADED DLA MINECRAFT 1.15.2 – LOGOWANIE DO SERWERA, ZABEZPIECZONE HASŁEM

AuthMe to plugin, który odpowiada za logowanie i rejestrację na serwerze. Dla początkujących moderatorów najciekawszą opcją jest opcja logowania i dostęp do serwera właśnie po zalogowaniu. Domyślnie opcja rejestracji jest dostępna dla wszystkich graczy. Plugin zabezpiecza konto graczy na serwerze przed kradzieżą, a hasło do konta każdy użytkownik ustawia indywidualnie. Ponadto AuthMe blokuje możliwość budowania, niszczenia i stawiania bloków dla niezalogowanych graczy oraz uniemożliwia zobaczenia ekwipunku gracza, co w efekcie zabezpiecza przed kradzieżą przedmiotów użytkownika na serwerze.

Plugin pozwala także na protekcję serwera przed fałszywymi graczami, którzy mają zbyt długą lub zbyt krótką nazwę gracza. Administrator serwera może indywidualnie zarządzać ustawieniami długości nazwy gracza. Plugi można również w prosty sposób przetłumaczyć na swoje potrzeby, a domyślnym językiem pluginu jest język angielski, a ponadto dostępny jest również język polski.

AuthMe posiada takie funkcje jak:

 • Odzyskiwania hasła przez e-mail
 • Ochrona przed fałszowaniem nazwy gracza
 • Wybór kraju serwera
 • Dostępna integracją z różnymi CMS stron internetowych
 • Osobne grupy uprawnień dla zalogowanych i niezalogowanych graczy
 • I wiele więcej

Komendy AuthMe Reloaded dla serwera Minecraft 1.15.2

Najprzydatniejsze komendy dla AuthMe dla gracza:

 • /register <hasło> <hasło> – rejestracja gracza na serwerze
 • /login <hasło> – logowanie gracza na serwerze
 • /logout – wylogowanie gracza z serwera

Najprzydatniejsze komendy dla administratora serwera:

 • /authme <gracz> <hasło> – rejestracja konkretnego gracza na serwerze z podanym hasłem
 • /authme lastlogin <gracz> – pokazuje ostatnie logowanie gracza na serwerze
 • /authme setspawn – ustawia spawn graczy na serwerze na Twoją lokalizację
 • /authme setfirstspawn – ustawia pierwszy spawn graczy na serwerze na Twoją lokalizację

Więcej komend do tego pluginu wraz z opisem ich działania znajdziecie tutaj.

AuthMe Reload dla Minecraft 1.15.2 możecie pobrać pod tym linkiem: https://dev.bukkit.org/projects/authme-reloaded

AutoMessager i Minecraft 1.15.2 – cykliczne wiadomości na czacie serwera

AutoMessager odpowiada za wysyłanie cyklicznych wiadomości na czacie według ustanowionego czasu, który ustawi administrator serwera. Po wpisaniu konkretnej wiadomości, którą chcemy wyświetlać, będzie się ona wyświetlać przez cały czas, kiedy będą jacyś gracze na serwerze. Plugin obsługuje wysyłanie wiadomości w konkretnej kolejności lub losowo. Ponadto – można dodać reguły, dzięki którym konkretny gracz (lub nawet konkretna grupa graczy) nie będą otrzymywali wiadomości z tego pluginu.

Plugin AutMessager dostępny jest w dla serwerów Minecraft w wersji 1.15.2 i obsługuje nawet serwery Minecraft w wersji 1.8.

Komendy AutoMessager dla serwera Minecraft 1.15.2

Komendy przydatne dla administratora serwera:

 • /am add <wiadomość> – dodaje wiadomość do wyświetlania
 • /am clearall – usuwa wszystkie obecne wyświetlane wiadomości
 • /am list – wyświetla wszystkie obecne wyświetlane wiadomości
 • /am bc <wiadomość> – wyświetla wpisaną wiadomość na czacie jednorazowo
 • /am rem <numer_wiadomości> – usuwa konkretną wiadomość (każda nowa dodana wiadomość otrzymuje swój kolejny numer, więc trzecia dodana wiadomość ma numer 3)
 • /am bl add <gracz> – dodaje gracza do listy wyjątków, nie będzie on widział wiadomości wysyłanych przez plugin
 • /am bl remove <gracz> – usuwa gracza z listy wyjątków
 • /am bl list – pokazuje graczy wpisanych na listę wyjątków

Plugin AutoMessager możecie pobrać pod tym adresem: https://www.spigotmc.org/resources/automessager.43875/

Valut – interfejs API dla pozostałych pluginów

Vault to interfejs API uprawnień, czatu i gospodarki. Umożliwia on innym wtyczkom dużo łatwiejsze przechwytywanie potrzebnych danych do ich własnych systemów w celu prawidłowego działania. Plugin powstał jako odpowiedź na okropny sposób uruchamiania rejestru gry, brak funkcji i zbyt skomplikowanie implementacje niektórych poleceń. W skrócie – ułatwia działanie innym pluginom, pozwala na uruchomienie gospodarki, systemu płacy i wymian towarów, produktów.

Plugin wymagany jest do działania takich wtyczek jak EssentialsX i EssentalsXChat, o których więcej poniżej.

Valut można pobrać pod tym adresem: https://dev.bukkit.org/projects/vault

EssentialsX i EssentialsXChat – niezbędne wtyczki do serwera Minecraft 1.15.2

EssentalsX to niezbędna wtyczka do serwerów Spigot, która zapewnia podstawowe funkcje dla serwerów o dowolnej wielkości i skali. Wtyczka pozwala na wysyłanie zaawansowanych wiadomości pomiędzy graczami, teleportowanie się do graczy, wysyłanie zapytań o teleportowanie się gracza do innego, własne ustawienia indywidualnej nazwy gracza na serwerze, zarządzanie wyrzucaniem gracza/graczy z serwera, tymczasowe bany, wyciszenia na czacie, a także wdraża ekonomie na serwerze jako dodatkową zawartość. Ekonomię można uruchomić opcjonalnie i można dodać uruchomić plugin bez niej.

EssentalsXChat odpowiada między innymi za wyświetlanie przedrostów grup na czacie, np. dla graczy z grupy administrator dzięki pluginowni na czacie, przy nazwie gracza, będzie pojawiał się przedrostek np. ADMIN. Oby dwa pluginy ułatwiają zarządzeniem graczami na serwerze, pozwala na ochronę serwera przed niepożądanymi graczami.

Komendy EssentialsX dla serwera Minecraft 1.15.2

Komendy przydatne w grze:

 • /emute <gracz> – wycisz gracza na czacie, jego wiadomości nie będą pokazywane publicznie
 • /ekickall – wyrzuca wszystkich graczy z serwera oprócz administratora, który wpisał komendę
 • /etpall <gracz> – teleportuje wszystkich graczy do podanego w komendzie
 • /esetspawn – ustawia spawn dla gracza, który go wpisał
 • /espawn – teleportuje gracza do jego punktu spawnu

Plugin ExxentialsX pobierzesz z tego odnośnika: https://www.spigotmc.org/resources/essentialsx.9089/

Harbor – zarządzanie spaniem i pomijanie Minecraftowych nocy

Jednym z ciekawszym i bardziej potrzebnym pluginem jest właśnie Harbor. To dzięki niemu można pomijać noce, wyznaczyć konkretną liczbę graczy, którzy muszą pójść spać, aby pominąć noc, którzy i jacy gracze nie będą brani pod uwagę podczas obliczania wymaganej liczby graczy do pójścia spać i pominięcia nocy. Plugin ten bardzo ułatwia zarządzanie nocami na serwerze, który jest o charakterze typowego survivalu.

Harbor będzie najbardziej przydatny na serwerach o wielkości około 10 graczy jednocześnie i więcej. W ustawieniach pluginu można ustawić wymaganą liczbę graczy w procentach, którzy będą potrzebni do pominięcia nocy. Plugin jest prosty w obsłudze, a domyślnie wymaga, aby 50% graczy online na serwerze Minecraft poszło spać, aby pominąć noc. Wartość tę można zmienić w pliku config.yml.

Plugin Harbor można pobrać pod tym adresem: https://www.spigotmc.org/resources/harbor-a-sleep-enhancement-plugin.60088/

LandLord – automatyczne zarządzanie cuboidami

Plugin LandLord pomaga w automatycznym zarządzaniu stawiania cuboidów na świecie bez udziału administratora ani żadnej dodatkowej osoby, która posiada odpowiednie uprawnienia. Same Cuboidy pomagają zabezpieczyć teren gracza przez zniszczeniem budowli czy kradzieżą przedmiotów ze skrzynek. Współpracuje również z innymi pluginami, np. Dynmap do generowania podglądu świata za pomocą przeglądarki internetowej.

Plugin do poprawnego działania wymaga pluginów WorldGuard i WorldEdit – to właśnie one odpowiadają za tworzenie cuboidów i ochronę terenu, natomiast sam LandLord odpowiada za samodzielne stawianie ich na świecie.

Komendy LandLord dla serwera Minecraft 1.15.2

Oto lista najpotrzebniejszych komend do korzystania z LandLord na serwerze Minecrafta:

 • /land claim – przydziela teren jako cuboid, na którym stoi gracz, ale tylko 1 chunk
 • /land multiclaim – przydziela teren jako cuboid, na którym stoi gracz, ale więcej niż 1 chunk; liczba przydzielonych chunków przydzielonych za pomocą tej komendy ustawia się w pliku konfiguracyjnym
 • /land unclaim – usuwa cuboid gracza, na którym stoi gracz, pod warunkiem, że jest to jego teren – tylko 1 chunk
 • /land addfriend <nazwa_gracza> – pozwala dodać gracza jako przyjaciea, który będzie mógł korzystać z cuboidów tak jak właściciel; nie jest możliwe dodanie gracza jako przyjaciela, jeżeli wcześniej nie grał na serwerze
 • /land unfriend <nazwa_gracza> – usuwa gracza z listy zaprzyjaźnionych graczy
 • /land map – pokazuje mapę pobliskiego terenu i pokazuje, który teren jest wolny, a jaki zajęty
 • /land home – teleportuje gracza do jego domu;
 • /land sethome – ustawia dom gracza w miejscu, w którym stoi, pod warunkiem, że to jest jego teren

Plugin LandLord możesz pobrać za pomocą tego odnośnika: https://www.spigotmc.org/resources/landlord-2.44398/

Multiverse-Core – zarządzanie światami

Serwer Mincraft domyślnie ma trzy światy: zwykły, nether i end (ostateczny/końcowy?). Za pomocą Multiverse-Core jesteś w stanie stworzyć dodatkowe światy na swoim serwerze Minecraft. Mogą one przybrać każdą formę, jaka jest potrzebna: świat może być super płaski, być endem, netherem, można tworzyć ich tyle, ile jest potrzebnych. Plugin może znacznie urozmaicić rozrywkę, pozwala na stworzenie świata tylko na potrzebny zdobywania surowców czy areny walki, nie niszcząc przy okazji głównego świata serwera.

Komendy Multiverse-Core dla serwera Minecraft 1.15.2

Lista najpotrzebniejszych komend do Multiverse-Core:

 • /mv list – lista stworzonych światów do tej pory
 • /mv info [nazwa_świata] – pokazuje informacje na temat wskazanego świata, taki jak miejsce spawnu, seed, miejsce respawnu po śmierci
 • /mv create [nazwa-świata] [NORMAL/NETHER/END] [preferowany_SEED] [-t FLAT/LARGEBIOMES/NORMAL] – tworzy nowy świat o podanej nazwie – podkreślone wartości są opcjonalne i nie są wymagane przy wpisywaniu komendy
 • /mv set spawn – ustawia domyślny spawn świata na obecną lokalizację gracza
 • /mv tp [nazwa_gracza] [nazwa_świata] – teleportuje gracza do świata o wpisanej nazwie
 • /mv regen [nazwa_świata] – regeneruje świat o podanej nazwie – wszystkie budowle zostaną usunięte, a surowce przywrócone do wartości początkowych

Plugin można pobrać pod tym adresem: https://dev.bukkit.org/projects/multiverse-core

Multiverse-Portals – zarządzanie portalami

Multiverse-Portals to opcjonalny plugin do Multiverse-Core, jednak nie wyobrażam sobie korzystać z pluginu powyżej, nie korzystając z tego. Multiverse-Portals umożliwia stawianie portali na świece w preferowanym przez siebie miejscu i teleportowanie do wskazanego przez siebie miejsca, np. pomiędzy domyślnym światem gry, a stworzonym światem przez Multiverse-Core. Plugin niestety nie jest prosty w obsłudze i wymaga nieco cierpliwości przy tworzeniu portali, zwłaszcza na początku przygody z tym pluginem.

Komendy Multiverse-Portals dla serwera Minecraft 1.15.2

Niżej lista najpotrzebniejszym komend przy korzystaniu z pluginu Multiverse-Portals:

 • /mvp list [nazwa_świata] – pokazuje listę portali we wskazanym świecie
 • /mvp wand – administrator otrzymuje drewnianą siekierkę do wskazywania terenu pod portal (korzystanie jest takie same jak w przypadku pluginu WorldEdit)
 • /mvp info [nazwa_portalu] – informacje o wskazanym portalu
 • /mvp create [nazwa_portalu] [nazwa_portalu_2/nazwa_świata] – tworzy potral o podanej nazwie i nadaje kierunek, gdzie ma teleportować portal – opcja ta jest wymagana do teleportacji gdziekolwiek, ale opcjonalna przy tworzeniu portalu – można później edytować kierunek portalu
 • /mvp remove [nazwa_portalu] – usuwa portal o podanej nazwie
 • /mvp select [nazwa_portalu] – wybiera zaznaczenie wskazanego portalu
 • /mvp modify dest -p [nazwa_portalu] – modyfikuje cel teleportacji portalu wybranego za pomocą powyższej komendy

Plugin można pobrać pod tym adresem: https://dev.bukkit.org/projects/multiverse-portals/

PixelVIP – nadawaj graczom rangi

Na swoim serwerze Minecraft warto dodać trochę urozmaicenia i dodać rangi dla graczy. Dzięki temu możesz lepiej nagradzać najbardziej aktywnych graczy, nadając im dodatkową rangą, dojąc im dostęp do jakiegoś specjalnego świata, dając specjalny kolor nicku na czacie czy innego typu bajery. Do poprawnego działania wymaga pluginu Vault.

Komendy PixelVIP dla serwera Minecraft 1.15.2

Lista przydatnych komend dla pluginu PixelVIP:

 • /usekey [klucz] – używa i aktywuje klucz VIP
 • /viptime – pokazuje czas aktywacji statusu VIP
 • /setactive [nazwa_statusu_VIP] {nazwa_gracza} – aktywuje wskazany status VIP dla gracza
 • /newkey [nazwa_statusu_VIP] [liczba_dni] {liczba_użyć_klucza} – tworzy nowy klucz na wskazany status VIP
 • /newitemkey [przedmiot_minecraft] – dodaje przedmiot do nowych kluczy; przedmiot przekazywany jest graczowi w momencie aktywacji klucza
 • /additemkey [klucz] [przedmiot_minecraft] – dodaje przedmiot do konkretnego klucza; przedmiot przekazywany jest graczowi w momencie aktywacji wskazanego klucza
 • /delkey [klucz] – usuwa klucz – nie będzie można już go użyć
 • /listkeys – lista niewykorzystanych kluczy
 • /setvip [nazwa_gracza] [nazwa_statusu_VIP] [liczba_dni] – nadaje graczowi status VIP na określoną liczbę dni

Listę dostępnych i aktywnych grup można sprawdzić, edytować i dodawać w pliku konfiguracyjnym pluginu.

Plugin PixelVIP można pobrać pod tym adresem: https://www.spigotmc.org/resources/pixelvip-1-7-1-14.30438/

WorldBorder – generowanie świata i ograniczanie przestrzeni

Posiadając serwer Minecraft warto zainteresować się również rozmiarem świata – warto go ograniczyć przed graczami i wygenerować go zawczasu, aby w przyszłości serwer nie powodował lagów, freezów, niepotrzebnego zatrzymywania się gry. WorldBorder pozwala właśnie na ograniczenie świata i wygenerowanie jego struktur w zakresie jego granic. Zdecydowanie pozwala na zwiększenie przyjemności z korzystania z gry przy większej ilości graczy. WorldBorder wspiera także inny plugin – DynMap.

Granice świata, ustawionego przez ten plugin, są również blokadą graczy przed odkrywaniem nowego terenu. Po przekroczeniu granicy gracz jest cofany o kilka klocków wstecz. Cofa nawet administratorów. W przypadku dalszej eksploracji należy usunąć granicę świata lub je zwiększyć.

Komendy WorldBorder dla serwera Minecraft 1.15.2

Lista najpotrzebniejszych komend w WorldBorder:

 • /wb shape <elliptic|round|rectangular|square> – ustawia rodzaj i kształt granicy:
  • elliptic – eliptyczny
  • round – okrągły
  • rectangular – prostokątny
  • square – kwadratowy
 • /wb [nazwa_świata] set <promień_granicy_świata_x> < promień_granicy_świata_y> <koordynaty_X> <koordynaty_Y> – ustawia granicę świata o określonym promieniu od wskazanego miejsca przez koordynaty
 • /wb [nazwa_świata] fill – wypełnia brakujące chunki na świecie we wcześniej ustalonych granicach świata – uwaga – im większy teren tym świat będzie się dłużej generował, będzie więcej zajmował miejsca i podczas całego procesu będzie wykorzystywał zasoby serwera, przez co serwer może działać wolnej; zalecam na korzystanie w tej komendy w godzinach najmniejszego ruchu, najlepiej w nocy lub przed publikacją serwera
 • /wb [nazwa_świata] trim – usuwa wygenerowane chunki poza granicami świata – przydatne w przypadku chęci zwiększenia wolnego miejsca na dysku serwera
 • /wb [nazwa_świata] clear – usuwa ustawione wcześniej granice dla wskazanego świata

Plugin można pobrać pod tym adresem: https://www.spigotmc.org/resources/worldborder.60905/

WorldEdit – modyfikacja terenu za pomocą komend

WorldEdit to plug, bez którego nie działa praktycznie żaden serwer Minecrafta – nie z powodu tego, że jest on wymagany, a z powodu jego funkcji i użyteczności. Dzięki niemu można kopiować wskazane fragmenty terenu, przenosić budowle w inne miejsce, edytować teren, niszczyć teren, zamieniać bloki, zmieniać biomy w konkretnym miejscu i wiele więcej. WorldEdit to szereg możliwości, które stoją przed administratorami serwera Minecraft. Co więcej – wykorzystywany jest on również przez inne pluginy, takie jak WorldGuard.

Za pomocą WorldEdit można również tworzyć pliki .schematic, a także je wczytywać i stawiać na serwerze gotowe budowle.

Więcej informacji, a także link do pobrania pluginu znajdziecie tutaj: https://dev.bukkit.org/projects/worldedit/

WorldGuard – podstawowy plugin od cuboidów

WorldGuard to ostatni z ciekawszych i ważniejszych pluginów na serwer Minecraft. To właśnie dzięki niemu możemy zabezpieczyć teren przez nieuprawnionym niszczeniem czy kradzieżą naszych cennych przedmiotów ze skrzynek. Plugin ten potrafi zabezpieczyć teren, tworząc cuboidy, czyli takie zabezpieczone miejsce na serwerze Minecraft. Plugin powstrzymuje intruzów przed kradzieżą i zniszczeniem naszej pracy.

Do poprawnego działania wymagany jest plugin WorldEdit. Współpracuje z LandLord i ułatwia zarządzanie pluginami w przyszłości, minimalizując konieczność ingerencji administratora.

Aby przydzielić teren trzeba najpierw go zaznaczyć w takim sam sposób, jak robi się to w przypadku WorldEdit za pomocą drewnianej siekierki.

Komendy WorldGuard dla serwera Minecraft 1.15.2

Oto lista przydatnych komend dla pluginu WorldGuard:

 • /rg define [nazwa_cuboida] [nazwa_gracza] – tworzy nowy cuboid o podanej nazwie i nadaje podanemu graczowi rolę właściciela
 • /rg addmember [nazwa_cuboida] [nazwa_gracza] – dodaje gracza do podanego cuboida jako członka
 • /rg list – lista cuboidów na świecie, w którym została użyta komenda
 • /rg info [nazwa_cuboida] – informacje o podanym cuboidzie
 • /rg redefine [nazwa_cuboida] – aktualizuje koordynaty istniejącego już cuboida na świecie o te obecnie zaznaczone

Plugin można pobrać za pomocą tego linku: https://dev.bukkit.org/projects/worldguard

Pluginy na serwer Minecraft 1.15.2 – podsumowanie

To już cała lista najważniejszych pluginów na serwer Minecraft 1.15.2. Pozwalają one na rozszerzenie rozgrywki, a także na ułatwienie zarządzenia serwerem Minecraft od strony administracyjnej oraz zabezpieczają stworzone rzeczy i budowle przez gracza. Elementy te posiadają nawet największe serwery społeczności Minecraft, na których warto wzorować się przy tworzeniu swojego własnego serwera Minecraft. Jeżeli uważasz, że któregoś z przydatnych pluginów tutaj zabrakło – pisz śmiało! Z chęcią odpowiem i dowiem się więcej na temat przydatnych pluginów na serwer Minecraft.

Udostępnij ten wpis!
Default image
RitzyRanger
Moje ulubione gatunki gier to: przygodówki i symulatory. Wiele godzin spędziłem eksplorując świat z Larą we wszystkich częściach Tomb Raider. W wolnych chwilach lubię odprężyć się przemierzając kolejne kilometry w OMSI 2.
Liczba artykułów: 36
Zostaw komentarz